Knihovny BIM

Nabízíme zpracování kvalitních knihoven v programu Autodesk Revit. Vytváříme knihovny, které jsou součástí širší strategie podpory zavádění BIM v ČR. Námi zpracované modelové prvky knihoven budou identické s katologovými výrobky, ve kterých budou zahrnuty veškeré informace o vlastnostech, rozměrech, barevných odstínech aj. Tyto modely usnadní architektům a projektantům práci tak, aby mohli rychle a efektivně zpracovávat projekty, které díky BIM knihovnám budou obsahovat skutečné parametry jakékoliv části stavby.

Projekční činnost

Projektová dokumentace

V rámci projekční činnosti a předprojektové fáze zajišťujeme pro naše klienty:
  • Zaměřování skutečného stavu objektů.
  • Návrhy studie, studie oslunění a osvětlení a vizualizace.
  • Provádíme návrh projektové dokumentace pro stavební povolení, územní řízení, dokumentaci skutečného provedení stavby a dokumentaci pro provedení stavby.
  • Zajišťujeme také dokumentace TZB, průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), požární zprávy a statická posouzení objektů.
Každý náš zákazník získá ke klasické 2D dokumentaci i digitální model ve 3D prostoru se všemi informacemi, které v rámci projektu do modelu zadáme. Dostává i přístup k modelu online bez nutnosti instalace dalších aplikací. Dále zákazník získává možnost mít dokumentaci uloženou na cloudovém uložišti, kde k ní má neustále přístup.

Inženýrská činnost

  • Zjištění existence sítí
  • Jednání s úřady veřejné moci
  • Zajištění stavebního povolení

Poradenská činnost

  • Všem zájemcům nabízíme poradenskou činnost v rámci projektování pomocí technologie BIM.
  • Všem našim zákazníkům pomáháme při řešení technických dotazů v rámci námi nabízených služeb.

Budovy online

Poskytujeme možnost prohlížet budovy online, kde si majitel budovy může kdykoliv zjistit informace o stavbě, např. rozměry stavby, rozměry a typ oken a v neposlední řadě i materiály, které byly použity při výstavbě objektu. Dále má investor možnost vyžádat si u projektanta úpravu modelu tak, jak si představuje, a projektant změnu v nejkratší době zapracuje dle platných vyhlášek a norem do projektové dokumentace. Investor má tak projekt stále aktuální a může z něj čerpat informace po celou dobu životního cyklu budovy, např. výměry pro obnovu nebo změnu povrchových úprav, přesnou polohu stěn a přícek pro změnu dispozice budovy.

Máte zájem o některou z námi nabízených služeb? Neváhejte nás kontaktovat, rádi s vámi zkonzultujeme celý projekt a navrhneme veškerá opatření.

Kontaktujte nás

Dotační činnost

V současné době postavit dům, nebo provést zateplení domu, není levnou záležitostí. Lidé své peníze „hrnou“ nejrůznějším společnostem a vytápění je tedy velice nákladné. Právě proto, aby se ušetřily peníze za zvyšující se náklady na vytápění, poskyutje Evropská unie dotace na stavby rodinných domů, nebo na zateplování stávajících rodinných domů a bytových domů. Dotace je poskytována na pořízení projektové dokumentace, na realizaci celé stavby, ale i na technický dozor. Dotací může využít opravdu každý. Pokud chcete na nějakou z těchto dotací dosáhnout, my vám s tím rádi pomůžeme. Víme, že pro většinu lidí je administrativa okolo toho spíše zatěžující a časově náročná. Proto se celou problematikou podrobně zabýváme a tím chceme svým klientům dopomoci k dosažení maximální míry podpory, na kterou mohou dosáhnout. V současné době nabízíme vyřízení dotace Nová zelená úsporám 2015.

Mračna bodů

Není vůbec jednoduché zaměřit objekt, vyžaduje to čas a navíc zaměřit některá místa je velice obtížné, v některých případech dokonce nemožné. Projektové dokumentace se na základě nedostatečného či nedokonalého zaměření potom neshodují s reálnou stavbou, protože projektant neměl přesné rozměry a z větší části je odhadoval. Pomocí systému mračen bodů už jsou chybějící rozměry minulostí. Systém funguje na principu scanové technologie a dokáže tak během krátké doby v podstatě nascanovat celý objekt, který právě potřebujete zaměřit. Zaměřený model lze následně využít v CAD programu, ze kterého již můžeme zjistit jakýkoliv rozměr, který potřebujeme. Pomocí tohoto technologie mračen bodů dokážeme vypracovávat dokumentace přesněji a snižujeme tím nedostatky v projektu , které nastávají nedostatečným zmapováním objektu.

3D tisk modelů

I přes veškerou vyspělost technlologií 3D grafického zpracování a digitálních dat je v některých případech zákazníky upřednostňován skutečný model, který si lze vzít do ruky, otáčet ho a nebo oddělovat jednotlivé části. Tyto modely jsou výhodné především u větších projektů, ale takovýto model lze na přání zpracovat i pro menší projekty, například jako dekoraci pro oživení kanceláře, nebo jako dárek. Tyto modely se zpracovávají na tzv. 3D tiskárně, která vám model vytiskne v jakémkoliv měřítku.