Informace na dosah ruky

Díky BIMu máte informace doslova na dosah ruky. BIM objekty nesou veškeré informace budovy a je možno k nim přistupovat i online.
Jednoduché a rychlé úpravy zajistí ušetření nákladů v jakékoliv fázi realizace projektu.

Knihovny BIM

Nabízíme zpracování kvalitních knihoven v programu Autodesk Revit. Vytváříme knihovny, které jsou součástí širší strategie podpory zavádění BIM v ČR. Námi zpracované modelové prvky knihoven jsou identické s katologovými výrobky, ve kterých jsou zahrnuty veškeré informace o vlastnostech, rozměrech, barevných odstínech a materiálech aj. Tyto knihovní prvky usnadní architektům a projektantům práci tak, aby mohli rychle a efektivně zpracovávat projekty, které budou obsahovat skutečné parametry jakékoliv části stavby.

Více o BIM knihovnách
Projekční činnost

Pro zajištění přesnější a kvalitnější projektové dokumentace nabízíme zpracování dokumentací pomocí BIM, která splňuje veškeré vyhlášky, zákony a normy. Navrhování projektových dokumentací pomocí technologie BIM nám umožňuje simulovat skutečné situace, které mohou v průběhu realizace nastat, a vyřešit tak místa kolize, které by se na stavbě musely řešit za provozu. Kromě skutečné simulace objektu je také výhodou možnost úpravy modelu dle požadavků investora tak, aby změny neovlivnily postup výstavby a nevznikaly na stavbě nedostatky.

Více o projektech
Budovy online

Poskytujeme možnost prohlížet modely budov prostřednictvím cloud serveru Autodesk A360, kde si majitel budovy může kdykoliv zjistit jakékoliv informace, např. rozměry, objemy, plochy, barvy, materiály a spoustu dalších informací, které byly použity v projektové dokumentaci. Dále má investor možnost vyžádat si u projektanta úpravu modelu tak, jak si představuje, a projektant změnu v nejkratší době zapracuje dle platných vyhlášek a norem do projektové dokumentace. Investor má tak projekt stále aktuální a může z něj čerpat informace po celou dobu životního cyklu budovy, např. výměry pro obnovu nebo změnu povrchových úprav, přesnou polohu stěn a přícek pro změnu dispozice budovy a další.

Více o budovách online
Dotační činnost

Zajistíme pro vás kompletní agendu spojenou s dotacemi, které jsou momentálně ve stavebnictví dostupné. Ať se jedná o dotaci Zelená úsporám 2015, nebo jinou dotaci. Dotacemi ušetříte náklady, které je třeba vynaložit na stavební dokumentaci nebo realizaci projektu. Díky tomu můžete ušetřit až 50% nákladů na daný projekt. Dotace jsou poskytovány z fondů Evropské Unie a jsou omezeny na určitou částku, kterou je celkově možné vyčerpat pro danou dotaci. Dotace doporučujeme čerpat začátkem vyhlášení dané dotace, kdy je dotační fond plný.

Více o dotacích
Mračna bodů

Mračna bodů neboli tzv. „Point Cloud“ jsou novým trendem zaměřování skutečného stavu objektu. Nová technologie s využitím metody tzv. „reality capture“, tedy zachycení reality pomocí laser skenerů, dává projektantům, realizačním firmám a investorům nové možnosti. Zaměření pomocí laser skeneru se dá využít pro přesné přenesení geometrických dat reálných objektů do digitální podoby a poté může sloužit jako podklad do CAD aplikací jako je Revit. Data jsou velmi přesná, obsáhlá a bezchybná v porovnání s výstupy klasického zaměření. Mračna bodů Vám rádi zajistíme.

Více o mračnech bodů
3D tisk modelů

Pro středně velké a velké projekty jsme schopni zajistit reálný 3D model díky 3D tisku. Model je možné využít jako dekoraci, popřípadě reálný náhled budovy pro klienty, pro marketingové účely a další.

Více o 3D tisku
Videa z youtube
BIM základní informace

BIM slouží jako inteligentní modulový proces, který zjednodušuje kompletní správu budov nebo infrastruktur. Díky BIMu získáte daleko více než jen 3D model. BIM vám zajistí parametrický model, díky kterému se všechny změny projeví ve všech pohledech, ve kterých se daný element nachází. Všichni, kteří se podílejí na projektu, mohou díky BIMu spolupracovat, protože mají k modelu přístup, a mohou editovat jednotlivé části. Síla BIMu spočívá zejména v datech, která jsou v modelu obsažena. V modelu najdete informace o jakémkoliv stádiu projektu, tato informace je přesná a snižuje tak chybovost. Model je přístupný prakticky odkudkoliv a kdykoliv, a to pomocí aplikace Autodesk A360. Díky těmto datům obsaženým v BIM modelu máme možnost provádět analýzy a simulace, např. tepelně technické posudky, statické analýzy, simulace osvětlení a oslunění a jiné. Prostřednictvím BIMu se zvyšuje efektivita a přesnost, protože do něj může vkládat informace a data každý, kdo se na projektu podílí.

Spolupracujeme